03.12.2016

Учебно съдържание

и екологичните фактори.

Транспортна система. Видове транспорт

Световната транспортна система е съвкупност от всички видове транспортни средства, транспортна мрежа, транспортни възли, складови бази и ремонтни предприятия.
Различават се следните видове транспорт: сухоземен (шосеен, железопътен, тръбопроводен), воден (речен и морски) и въздушен.
Железопътният транспорт е водещ при превозването на масови товари и пътници на средни и дълги разстояния. С най-голяма дължина на железопътната мрежа са страните с голяма територия – Русия, САЩ, Канада, Индия, Китай. С помощта на таблица 3 определете страните с най-голяма гъстота на железопътната мрежа.(таблица 3).

. С най-висок относителен дял на електрифицираните жп линии са Швейцария, Швеция, Италия, България.
Автомобилният транспорт се отличава с голяма маневреност, достъпност и проходимост, с възможност за пряка връзка между производител и потребител. Той е тясно обвързан с другите видове транспорт. Особено ефективен е при превоза на къси и средни разстояния. С най-дълга шосейна мрежа отново са страните с най-обширни територии.
Тръбопроводният транспорт превозва течни и газообразни продукти под налягане. Едно от предимствата на този вид транспорт е, че той унищожава малко обработваема земя, защото трасетата му са разположени често под земната повърхност . Тръбопроводният транспорт е типичен за развитите страни – САЩ, Канада, страните от Западна Европа, Русия. Той е развит и в страните от Третия свят – производители на нефт и природен газ. Морският транспорт е сред най-старите видове транспорт, но е запазил своята значимост и днес. Причините за това са голямата площ на Световния океан, ниската себестойност на превозите, липсата на разходи за строеж на пътища, транспортирането на тежки и обемни товари. Морският транспорт е специализиран за превози на далечни разстояния.
По таблица 4 се запознайте със структурата на превозваните с морския транспорт товари.(таблица 4).
фиг. 14 ).Источник: http://www1.znam.bg

12.11.2015

Рыболовецкий флот Приморья распродается по дешевке. Подробности НТВ

13 мая 2003 года плавбаза «Рыбак Камчатки» отошла от причала и взяла курс на Северную Корею для того, чтобы встать на ремонт. А еще спустя несколько недель судно было продано в Китай.

06.19.2014

Мъжът на годината - инж. Петър Петров

Още по темата Инж. Петър Петров  - морякът, който помогна за спасяването на около 500 души от потъващия кораб "Коста Конкордия", бе отличен с приза "Мъж на годината", връчван от " Дарик радио ".